Startsida
 Begreppet liberal
 Liberalismens historia
 De liberala tänkarna
  - John Locke
  - Adam Smith
  - Anders Chydenius
  - Thomas Jefferson
  - Frédéric Bastiat
  - Richard Cobden
  - John Stuart Mill
  - Vilhelm Moberg
  - Friedrich Hayek
  - Ayn Rand
  - Milton Friedman
  - Robert Nozick
 Lästips
 Länkar
 Vilka är vi?
De liberala tänkarna

Liberalismen har under fyra århundraden inspirerats av många lysande och fascinerande filosofer, ekonomer och politiker. Här presenteras några av dessa. Både klassiska och moderna liberalers liv och idéer introduceras. I slutet av varje presentation ges en rad lästips för den som vill läsa mera av eller om någon av de liberala tänkarna.

John Locke (1632-1704)
Adam Smith (1723-1790)
Anders Chydenius (1729-1803)
Thomas Jefferson (1743-1826)
Frédéric Bastiat (1801-1850)
Richard Cobden (1804-1865)
John Stuart Mill (1806-1873)

Vilhelm Moberg (1898-1973)
Friedrich August Hayek (1899-1992)
Ayn Rand (1905-1982)
Milton Friedman (1912-)
Robert Nozick (1938-2002)