Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer och ordnar seminarier.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm

 

 

Våra åsikter
Frihetens idéer
Vad är nyliberalism?
Reclaim your life !
Tänkare
Sakfrågor
FAQ

Detta är Frihetsfronten
Aktiviteter
Historia och organisation
Talarförmedling
Sponsra oss!
Internationellt
Kontaktinformation
FAQ

Aktuellt
Våra e-post-listor

Nyliberalen

Material
Sådan är kapitalismen
Övriga böcker
Powerpoints
Vår logga till din mobil

Pressinformation
Kontakt
Pressmeddelanden
Bilder och loggor

Länkar

Information in English

 

 

Aktuellt hösten 2016

Frihetsfronten har som regel aktiviteter andra och fjärde torsdagen i varje månad. Målet är att ha en pubkväll, Liberöl och en talarkväll per månad. Under juni-augusti är det dock endast Liberöl. Allteftersom talare bokas in för talarkvällarna kommer informationen nedan uppdateras och vissa Liberöl konverteras till talarkvällar. Observera att beroende på tillgång till talare och med hänsyn till andra event kan även veckodagen ändras. För löpande information gå gärna med i Frihetsfrontens Facebookgrupp !

Torsdag 8 september kl 18 - Liberöl
Frihetsvänner träffas under lediga former för att umgås och konspirera.
Plats: Pub Movitz, Tyska Brinken 34 i Gamla stan

Onsdag 21 september kl 18 - Liberöl
Frihetsvänner träffas under lediga former för att umgås och konspirera.
Plats: Pub Movitz, Tyska Brinken 34 i Gamla stan

Torsdag 13 oktober kl 18 - Liberöl
Frihetsvänner träffas under lediga former för att umgås och konspirera.
Plats: Pub Movitz, Tyska Brinken 34 i Gamla stan

Torsdag 27 oktober kl 18 - Talarkväll
Janerik Larsson talar om:
Aktivt ägande under förändring – private equity och venture capital igår, idag och i morgon

Janerik Larsson är journalist, författare, borgerlig opinionsbildare och konsult. Han har tilldelats Stora Journalistpriset och har tidigare varit vice VD på Kinnevik och Svenskt Näringsliv.

På Twang finns lättare maträtter och god öl på såväl flaska som fat, så kom gärna en stund i förväg och ät och drick!

Plats: Twang, Katarina Bangata 25

Torsdag 10 november kl 18 - Liberöl
Frihetsvänner träffas under lediga former för att umgås och konspirera.
Plats: Pub Movitz, Tyska Brinken 34 i Gamla stan

Torsdag 24 november kl 19 - Talarkväll
Ingemar Nordin talar om:
Klimathotet och drömmen om att styra världen

Ingemar Nordin är professor emeritus i vetenskapsteori vid avdelningen för filosofi, Linköpings universitet.

På Twang finns lättare maträtter och god öl på såväl flaska som fat, så kom gärna en stund i förväg och ät och drick!

Plats: Twang, Katarina Bangata 25

Torsdag 8 december kl 18 - Liberöl
Frihetsvänner träffas under lediga former för att umgås och konspirera.
Plats: Pub Movitz, Tyska Brinken 34 i Gamla stan

Torsdag 22 december kl 18 - Liberöl
Frihetsvänner träffas under lediga former för att umgås och konspirera.
Plats: Pub Movitz, Tyska Brinken 34 i Gamla stan