Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Information för media.

Åter till första sidan.

Presskontakt:

Massmedia kan i första hand vända sig till:

Henrik Alexandersson, hax@frihetsfronten.se, tel 0708-866 545

Det går även bra att kontakta:

Henrik Bejke, bejke@bahnhof.se, tel 08-34 56 47

Loggor och pressbilder finer ni här.

Pressmeddelanden finner ni här.

Journalister som vill bli uppsatta på vår maillista för pressmeddelanden kan sända ett mail till hax@frihetsfronten.se

Vi ställer som regel upp på intervjuer, studiodiskussioner, debatter och liknande. Våra företrädare har erfarenhet från medverkan i såväl press som radio och tv.

Vi ställer dessutom gärna upp med bakgrundsinformation och sakupplysningar, även om vi själva inte medverkar i artikeln/programmet.

Tidningar och tidskrifter som önskar debattartiklar i något speciellt ämne kan kontakta Henrik Alexandersson, hax@frihetsfronten.se, tel 0708-866 545

I vårt nätverk finns sakkunniga inom många olika områden.

Om vi vid något tillfälle skulle vara svåra att nå - sänd ett SMS med namn och telefonnummer, så återkommer vi så snart som möjligt.