Startsida
 Begreppet liberal
 Liberalismens historia
 De liberala tänkarna
  - John Locke
  - Adam Smith
  - Anders Chydenius
  - Thomas Jefferson
  - Frédéric Bastiat
  - Richard Cobden
  - John Stuart Mill
  - Vilhelm Moberg
  - Friedrich Hayek
  - Ayn Rand
  - Milton Friedman
  - Robert Nozick
 Lästips
 Länkar
 Vilka är vi?Lästips om liberalismens idéer

Enkla introduktioner:

Johan Norberg: Liberalismens historia - en sammanfattning
En genomgång av den liberala idén och de liberala tänkarna från 1600-talet till idag.

Anders Johnson: Det liberala uppdraget
Kort och enkel beskrivning av liberalismens grundidé.

Reidar Larsson: Politiska ideologier i vår tid
Sammanfattning av alla de stora ideologierna, inklusive liberalism och nyliberalism.

Stig-Björn Ljunggren: Ideologier
Lättsam beskrivning av de tre stora ideologierna, socialism, konservatism och liberalism.

Något längre introduktioner:

Norman P Barry: On Classical Liberalism and Libertarianism
Inttroduktion till de olika liberala skolorna.

David Boaz: Libertarianism - A Primer
Lättillgänglig introduktion till laissez-faire-liberalism med förslag på politiska reformer som dock är anpassade till amerikanska förhållanden.

David Boaz (red): The Libertarian Reader
Antologi med liberala texter av några av de främsta tänkarna i historien och nutiden allt från Lao-tse till Milton Friedman.

John Gray: Liberalism
En enkel presentation av liberalismens historia och dess idéer, skriven av en kritiker.

Johan Norberg: Den svenska liberalismens historia
En medryckande berättelse om svenska liberaler och deras dramatiska politiska strider från 1600-tal till sent 1900-tal.

Johan Norberg (red): Stat, individ och marknad
Antologi som presenterar olika liberala perspektiv i samhällsfilosofin: den österrikiska skolan, public choice, rättighetsliberalism, neo-aristoteliska idéer, osv.

Daniel Yergin & Jospeh Stanislaw: Kommandohöjderna
Detaljerat reportage om hur liberalism och marknadsekonomi tagit revansch efter kriget, på alla kontinenter.

Liberala verk:

Frédéric Bastiat: Det man ser och det man inte ser
Lättillgänglig och humoristisk presentation av den ekonomiska liberalismen av fransk 1800-talsliberal, för frihandel och mot statsingrepp.

Milton & Rose Friedman: Free to choose
Lättillgänglig förklaring till varför människor och ekonomi klarar sig bästutan statliga ingrepp.

Friedrich Hayek: Vägen till träldom
Klassiker om varför statens expansion hotar människors frihet och demokratin.

John Locke: Den andra avhandlingen om styrelseskicket
Den andra, och viktigaste delen ur "liberalismens bibel" från 1690, om människans rättigheter.

John Stuart Mill: Om friheten
Poetisk argumentation för individualismen, av "den förste socialliberalen".

Ludwig von Mises: Liberalism
Utgiven första gången 1927 i Österrike har denna klassiska bok av den inflytelserike nationalekonomen tryckts i flera upplagor och bevisat sin överlevnadskraft gentemot både nazism och kommunism.

Karl Popper: Det öppna samhället och dess fiender
Ett tungt försvar för ett öppet, demokratiskt samhälle, i polemik mot de totalitära tänkarna Platon, Hegel och Marx.

Adam Smith: Den osynliga handen
Överraskande lättläst och medryckande urval ur bl a Wealth of Nations.

Thomas Sowell: Basic Economics
Pedagogisk förklaring till att bara marknaden skapar välstånd, och även välmenande regleringar skadar.

Historia:

Jared Diamond: Vete, vapen och virus
Lång, men mycket intressant historiebok som motbevisar att olika utveckling på olika kontinenter beror på rasskillnader, utan t ex på geografi, klimat och slump.

Johan Norberg: Den industriella revolutionen
Om varför den berodde på liberal politik, och skapade välstånd för hela folket.

Johan Norberg: Myter om industrialismen
En artikel som granskar myter om den industriella revolutionens effekter på fattigdomen, barnarbete, osv.

Deepak Lal: Unintended Consequences
Spännande om varför vissa länder blev rika och andra fattiga.

Mauricio Rojas: Efter folkhemmet
Fascinerande genomgång av Sveriges historia och välstånd, samt välfärdsstatens uppgång och fall.

Nathan Rosenberg & L E Birdzell: Västvärldens väg till välstånd
Om betydelsen av frihet och äganderätt för utvecklingen.

R J Rummel: Death by Government & Power Kills
Om de ca 100 miljoner som har mördats av politiska skäl under 1900-talet och om hur demokrati och begränsad statsmakt är lösningen.

Mattias Svensson: Den stora depressionen
30-talsdepressionen var inte kapitalismens kris. Den berodde tvärtom på statens penningpolitik och interventioner.

Skönlitteratur:

Ray Bradbury: Fahrenheit 451
Om kampen mot staten för friheten att läsa och tänka fritt.

Berton Braley: Virtues in Verse
Livsbejakande amerikansk poet om frihet och självförverkligande

Nathaniel Hawthorne: The Scarlet Letter
Om rätten att älska och följa sitt hjärta mot puritanism och moralism.

Robert A Heinlein: The Moon is a Harsh Mistress
Klassisk science fiction om hur månkolonierna gör uppror mot den förtryckande jorden.

Henrik Ibsen: En folkefiende
Den norske dramatikerns berättelse om Dr Stockman och hans kamp för sanningen mot den kompakta majoriteten.

Vilhelm Moberg: Rid i natt! & Utvandrarromanerna
Om en individualistisk bondes frihetskamp, samt den stora berättelsen om migration som frihetsprojekt.

Hans Nordström: Liberty Star & Operation vildkatt
Två medryckande ungdomsböcker med starka frihetliga motiv.

George Orwell: 1984
Den grymma historien om en framtida totalitär stat, där Storebror ser dig.

Ayn Rand: The Fountainhead & Atlas Shrugged
Romantiska skildringar av människans behov av frihet.

Friedrich von Schiller: Wilhelm Tell
Klassisk, fantastisk frihetssaga.