Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Åter till första sidan.

Pressmeddelande-arkiv

2006-10-06

Frihetsfronten:
DETTA VILL VI SE I REGERINGSFÖRKLARINGEN!

I dag, fredag morgon, presenterar statsminister Fredrik Reinfeldt (m) sin regering och dess regeringsförklaring.

Vi i Frihetsfronten vill därför föreslå ett antal punkter - som en regering med ett liberalt idéarv borde ha med i sin regeringsförklaring:

Stärk rättssäkerheten och avpolitisera domstolarna.

Stärk de negativa medborgerliga fri- och rättigheterna. Grundlagsskydda äganderätten. Slå fast att alla, i alla sammanhang, skall ha lika rättigheter.

Avkriminalisera brott utan offer. Till exempel bör sexköpslagen och kopplerilagen upphävas, samt hembränning och personligt bruk av narkotika tillåtas.

Legalisera narkotikan, i syfte att minska lidande och brottslighet.

Avskaffa rökförbudet på krogen. Låt krögarna bestämma själva om rökning skall vara tillåten eller ej.

Sänk skatten. Inför platt eller rak skatt. Alla skatter skall vara synliga på prislappar, kvitton och lönebesked. Avskaffa källskatten och låt folk själva sköta sina skatteinbetalningar. Avskaffa förmögenhets- och fastighetsskatten.

Öppna gränserna för fri invandring. Ta den fria rörligheten för människor, varor, tjänster och kapital på allvar. Utvidga den till att även gälla utanför EU:s gränser.

Inför marknadshyror.

Avskaffa värnplikten.

Avskaffa kårobligatoriet på universitet och högskolor.

Avskaffa filmcensuren.

Avskaffa apoteks-, spel och spritmonopolen.

Upphäv stopplagen mot privat akutsjukvård. Garantera det kommunala självstyret och avskaffa landstingen. Kommuner bör inte få äga och driva företag.

Halvera antalet myndigheter. Minst!

Utlys alla poster som myndighetschefer, ambassadörer m.m. i ett öppet ansökningsförfarande.

Sälj ut alla statliga företag.

Säg en gång för alla nej till den så kallade EU-konstitutionen.

Lämna FN, om organisationen inte slutar flirta med diktaturer, blunda för folkmord och ignorera människorätten.

"Vi har många förslag, men kanske inte allt för höga förhoppningar" säger Frihetsfrontens ordförande Henrik Alexandersson. "Men en regering som tar liberala idéer på allvar måste naturligtvis fokusera på att rulla tillbaka
politiken, till förmån för medborgarnas fria val och egna ansvar."