ArtiklarTjänsterKontakta MKRedaktionLäs/skriv i gästboken
Upp
 
   www.MAGiQ.net - MK:s designer
<< NYTT PÅ MK >>
19/6 Ny recension:
"Star Wars, Episode II."

mer nyheter


Ner
Sidan distribueras av LEVONLINE  
"Människan är inte skapt till att släpa på bojor, utan till att veckla ut sina vingar"
- Victor Hugo
Nyliberalismen eftersträvar ett samhälle med individuell frihet, kapitalistisk ekonomi, fri invandring och begränsad statsmakt.
I grunden är nyliberalismen ett återupplivande och en vidareutveckling av den klassiska, frihetliga liberalismen, med företrädare som bl a John Locke och Adam Smith.

Denna ideologi bygger på individens naturliga rätt till sitt eget liv - alltså rätten till frihet, egendom och strävan efter lycka. Människan har rätt att leva sitt liv efter sitt eget förnuft så länge hon inte initierar tvång eller våld mot andra.

Statens enda funktion bör vara att skydda människans liv, frihet och egendom, den ska inte själv kränka dessa rättigheter genom tvång, förbud och beskattning.

Socialism, konservatism, regleringar och skatter måste bekämpas för att alla människor ska kunna skapa sina egna liv och eftersträva lycka.

Marknadskraften är symbolen för den mänskliga skaparkraften som måste släppas fri, och för det goda i samarbete med andra människor på frivillighetens grund.
Dessa sidor är ett försök att visa frihetens över- lägsenhet över alla andra system - en guide till vad nyliberalismen innebär på olika samhällsområden.

Copyright © 1997-2003 Marknadskraften. All Rights Reserved.