Startsida
 Begreppet liberal
 Liberalismens historia
 De liberala tänkarna
  - John Locke
  - Adam Smith
  - Anders Chydenius
  - Thomas Jefferson
  - Frédéric Bastiat
  - Richard Cobden
  - John Stuart Mill
  - Vilhelm Moberg
  - Friedrich Hayek
  - Ayn Rand
  - Milton Friedman
  - Robert Nozick
 Lästips
 Länkar
 Vilka är vi?
Vi är övertygade om att människan kan
styras av förnuft och sanning allena.
- Thomas Jefferson

Liberalismen är det ursprungliga namnet på tanken om individens rättigheter och marknadens frihet. Den klassiska liberalen menar att människor har rätt att tänka, agera och handla fritt så länge hon inte använder tvång mot andra. På 16-, 17- och 1800-talen verkade liberaler - som The Levellers, John Locke, Adam Smith, Thomas Jefferson, Richard Cobden, Herbert Spencer och Frederic Bastiat - emot en despotisk statsmakt och en genomreglerad ekonomi. Deras kamp mot konservatismens privilegiesamhälle fick starkt genomslag och förändrade vår civilisation. Den amerikanska revolutionen 1776 byggde på liberala principer (och de sanna liberalerna bekämpade även slaveriet) och i Europa ledde argumentationen till avregleringar och frihandel som banade väg för industrialisering och oöverträffad välståndsökning. Samtidigt moderniserades även Sverige tack vare liberaler som Anders Chydenius, Lars-Johan Hierta och J A Gripenstedt.

1900-talet blev emellertid ett förlorat århundrade för liberalismen. Statens makt växte genom ideologier som nazism, kommunism, socialism och välfärdsetatism. De liberala idéerna föll i glömska, och i stor enighet byggdes socialstater upp. Men fascismen avslöjades, östkommunismen bröt samman av sig själv och de västerländska välfärdsstaterna uppvisar just nu både sin moraliska och ekonomiska bankrutt. Samtidigt har de liberala idéerna återupplivats av tänkare som Ayn Rand, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Robert Nozick och Karl Popper. Liberalismen står nu intellektuellt starkare än någonsin. De här sidorna presenterar detta rika och levande idéarv.