Startsida
 Manifest
 Upplysningstänkare
 Artiklar
 Recensioner
 Pro Sensu Communi
 Länkar
 Vilka är vi?Länkar

Heureka rekommenderar följande siter, men står inte nödvändigtvis bakom all information som finns på dem.

Siter mot vidskepelse och mysticism

James Randi Educational Foundation
Den fascinerande upplysningstänkaren och tidigare trollkarlen Randi erbjuder ett pris på 1 miljon dollar till den som kan bevisa att han/hon besitter övernaturliga krafter. Priset har funnits länge, och ingen har lyckats kvalificera sig. Här finns kommentarer och nyheter. Rekommenderas!

The Secular Web
Ett nätverk för en sekulär världsbild, utan gudar och övernaturliga förklaringar. Titta särskilt på "Library", med dess mångfald av artiklar om dessa ämnen, och "News", som avslöjar moderna myter och den kristna högerns aktiviteter.

Skeptical inquirer
Tidskrift on-line som avslöjar allt från UFO:n och paranorala fenomen till alternativmedicin och artiklar myten om "snuff movies".

The Skeptics Dictionary
Information och referenser till avslöjande av ockultism och mysticism.

Urban Legends
Genomgång om vad som stämmer och vad som är vandringssägner på mängder av områden, från historia och politik till musik. Bl a genomgång av myter om terroristattackerna 11 september mot New York och Washington.

Vetenskap och folkbildning
"En vetenskaplig förening emot astrologi, scientologi och flygande tefat" för svenskar. Utser bl a "årets folkbildare och årets folkförvillare", och ger ut tidskriften Folkvett.

Siter med anknytning till Ayn Rands objektivism

The Importance of Philosophy
Förklarar på ett grundligt, systematiskt och lättöverskådligt sätt objektivismens filosofi.

The Objectivist Center
Tankesmedja i USA som sprider individualistisk och livsbejakande upplysningsfilosofi i Rands anda.

Chris Sciabarra
Chris Sciabarra är den som har gjort mest för att introducera Rand i akademiska sammanhang. Här kan man läsa om hans böcker om bl a objektivism, recensioner av dessa, fristående artiklar, och mycket mer. Denna sida är väl värd att kolla upp, då Chris ständigt kastar sig över nya intressanta saker.

Journal of Ayn Rand Studies
Den första och enda akademiska tidskriften helt tillägnad Ayn Rand och hennes idéer. Chris Sciabarra är huvudpersonen bakom projektet.

Enlightenment: Objectivist Scholarship
Främjar forskning om objektivismen. Innehåller mängder av akademiska artiklar.

The Free Radical
Nyzeeländsk objektivistisk/libertariansk tidskrift med artiklar från många länder. Redaktör är den slagkraftige Lindsay Perigo, som även har en egen radioshow. Dessutom länk till SOLO, Sense of Life Objectivists, som behandlar kulturella frågor.

Psykologi

Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi
En förening som försöker sprida kognitiv psykoterapi i Sverige, med nättidningen Sokraten på nätet.

Robert Campbell
Robert Campbell är en randiansk psykologiprofessor i USA. Hans artiklar är lättlästa och intressanta.

Nathaniel Branden
En psykolog som mer än de flesta har betonat vikten av självkänsla och individualism. Här finns artiklar, svar på frågor och information om hans böcker.

Beck Institute for Cognitive Therapy and Research
Institut under ledning av Aaron T Beck, den kognitiva psykologins fader. Med Q&A om kognitiv terapi.

Övrigt

Books on-line
Länkar till kopiösa mängder böcker on-line, av Aristoteles, Locke, Voltaire, Jefferson, m fl.

Gå ur Svenska Kyrkan
Info och utträdesblankett.

Liberalismen
En presentation av klassiska liberaler och deras idéer, som Smith, Mill, Bastiat, Friedman, Hayek, Nozick, m fl.

Marknadskraften
Argument och artiklar ur nyliberalismens perspektiv - den politiska filosofi som vill minimera allt statligt tvång.

New Scientist
Tidskriften New Scientist försöker besvara små vardagsmysterier läsarna undrar över. Frågor och svar är arkiverade och möjliga att söka bland, eller bara bläddra mellan de olika ämnesområdena.

Skrivihop.nu
Folkbildning på ett humoristiskt vis. En organisation med syfte att upplysa Sveriges folk om felaktigheten i att särskriva sammansatta ord. Viktigt!

smedjan.com
Marknadsliberala Timbros nättidning, uppdateras veckovis, med dagspolitik och kulturdebatt.