Startsida
 Manifest
 Upplysningstänkare
 Artiklar
 Recensioner
 Pro Sensu Communi
 Länkar
 Vilka är vi?
Objektivismen i ett nötskal

Objektivismen är en enkel filosofi - och samtidigt ett rikt idésystem som täcker allt från verklighetens natur till människans behov av frihet. Däremellan förklaras hur människor skaffar sig kunskap, varför kunskapen om hur vi skaffar kunskap är viktig för vår tillit till vårt eget intellekt, varför konst är ett djupt rotat mänskligt behov och varför själviskhet är livsbejakande och vackert.

Utgångspunkten för objektivismen är verklighetens fakta och den enskilda människan. Du kan bara leva ditt eget liv och du lever bara en gång. Därför borde du - för din egen lyckas skull - göra det bästa av ditt liv och inte kasta bort ditt hopp, dina drömmar och ditt liv. Ta istället vara på att du finns till.

Livet och världen rymmer så mycket möjligheter och chanser som bara väntar på att tas till vara, det finns smultronställen överallt som väntar på att upptäckas. Vad som passar dig och vilka upptäckter du vill göra är upp till dig. Det finns ingen inbyggd mening med livet. Meningen med livet måste du skapa. Du måste finna värden som du tycker är tillräckligt betydelsefulla att du känner att ditt liv är värt att leva. Men se det inte negativt. Tänk om det fanns en inbyggd mening, och den innebar att ditt liv var ägnat åt att plöja åkermarker! Nu är verkligheten på det viset att du har ditt liv i dina egna händer - du skapar din egen lycka! Lycka är ingenting som bara händer dig, utan något som du måste sträva efter att uppnå.

Men som människa har du en fri vilja (att tänka eller inte tänka), du kan själv välja hur du vill leva och om du vill ändra ditt beteende. Ingen annan kan göra detta åt dig, och du kan inte lita på påbud eller intuition - du måste ta ditt ansvar som den människa du är. Och ditt viktigaste ansvar är: att tänka.

Filosofins uppgift är att visa vad som är möjligt, hur du kan sträva efter nå dina mål, och hur du väljer dina mål i förhållande till det grundläggande värdet: ditt liv och din lycka. Filosofin visar vilka medel du bör använda om du vill förverkliga dina visioner.

Någonting grundläggande som genomsyrar objektivismen är synen på människans förnuft. Förnuftet är den egenskap som identifierar och integrerar det som våra sinnen förser oss med. Tack vare förnuftet kan vi nå kunskap om världen, och kunskap är en förutsättning för att vi skall tänka själva och nå våra mål.

Att använda förnuftet innebär inte att man förtränger eller försummar sina känslor. Tack vare rätt användning av förnuftet kan vi förstå det faktum att människan är en varelse av kropp och själ, av tanke och känsla. Och om vi vill leva ett helt liv, måste vi vara integrerade. Det är tack vare känslor som våra mål blir verkliga och motiverande. Ett liv utan en intern respons på vad vi än utför, innebär ett liv utan värden. Ingenting skulle ha någon betydelse. Detta skulle vara ett liv för en robot - inte för en människa.

Bara genom att tänka själva kan vi lära oss mer och avgöra hur vi kan göra det bästa möjliga av tillvaron. Men det kräver självständighet. Vi kan lära oss av andra - men det är vi själva som måste förstå kunskapen, och vad den har för betydelse för oss. Du bör aldrig ge upp dina egna omdömen för andras. Även om föräldrar, grupptryck eller hela kulturen tycker annorlunda, är det bara genom att själv tänka som du kan avgöra vad som är rätt och fel.

Och om alla andra säger att du måste ändra dig, kompromissa och ge efter, bör du ändå stå fast vid vad du genom kritiskt övervägande kommit fram till. Det är bara så du kan hålla fast vid det som är viktigt för dig - dina mål och värden, och det är bara så du kan uppnå dem.

Och om det är rätt för dig att tänka själv och handla efter dina åsikter - så har du också rätt att tänka själv och handla efter dina åsikter. Ett gott samhälle är ett fritt, liberalt samhälle som låter folk eftersträva sina egna mål utan att förbjuda, hindra och reglera. Ett samhälle där människor inte är redskap för andras mål, eller plåster för andras sår - utan har rätt att leva för sin egen skull och sträva efter sin lycka.

* * *

Det här är objektivismen i extrem sammanfattning. En filosofi ger en sammanhållen bild av människan och verkligheten. Det innebär att den innehåller mycket mer än man kan visa på ett litet utrymme, och att vissa delar kan vara svårtillgängliga till en början. Det viktigaste när man utvärderar filosofi är att försöka inse vad idéerna innebär och vad de har för betydelse för en själv - och att aldrig sätta någonting över sitt eget förnuft.

Om du är intresserad av att gå vidare i objektivismens idéer är en god fortsättning Ayn Rands båda filosofiska romaner The Fountainhead ("Urkällan") och Atlas Shrugged ("Och världen skälvde").

För en lite längre introduktion, klicka här