Startsida
 Manifest
 Upplysningstänkare
 Artiklar
 Recensioner
 Pro Sensu Communi
 Länkar
 Vilka är vi?Pro Sensu Communi

Pro Sensu Communi var Sveriges hittills enda upplysningsorden. Pro Sensu Communi betyder "För sunt förnuft", och grundades 1787 av två av den svenska upplysningens skarpaste profiler, skalden och dramatikern Johan Henric Kellgren och Svenska Akademiens förste ständige sekreterare Nils von Rosenstein.

Pro Sensu Communi är också Heurekas diskussions- och informatiosforum för upplysningsfilosofi. Listan är modererad och alla som är intresserade av att diskutera frihet, förnuft och filosofi är välkomna att ansluta sig.

För att ansluta dig till forumet skicka en kort presentation av dig själv till vår moderator Fredrik Sjöstrand.

Läs mer om Pro Sensu Communi här.