Startsida
 Manifest
 Upplysningstänkare
 Artiklar
 Recensioner
 Pro Sensu Communi
 Länkar
 Vilka är vi?En farlig bok

Få människor har läst Bibeln. Det är förmodligen därför så många tycker att det är helt naturligt att spinna en hel religion kring den. Kristendomen skulle få allvarliga problem om folk faktiskt tog innehållet på allvar, och inte främst på grund av dess inkonsekvenser och osannolikheter, utan dess moral. Om vi ska tro Bibelns författare är Gud nämligen en ofattbar grym och omänsklig gestalt. Gamla testamentet är ett rent frosseri i barbari och massmord. Gud förbjuder människan att söka förnuft och kunskap, och när hon ändå gör det förvisas hon från paradiset till ett liv av möda. Och bara någon sida senare tycker Gud att människorna inte blev riktigt som han ville ha dem, så han låter helt sonika avrätta alla människor på hela jordklotet, utom Noa och hans familj. Gud lovar därefter att aldrig göra om detta, men snart förstör han hela städer som han ogillar; han mördar varje förstfödd egyptier; han avrättar 70 000 oskyldiga för att han är sur över att Kung David har genomfört en folkräkning (!); när några barn retar profeten Elisa för flintskallighet styr Gud dit två björnar för att slita sönder 42 barn.

Gud kräver dödsstraff bl a för homosexuella, för hädare, för "trollkvinnor", för dem som kommer med spådomar (spådomar inte är helt ovanliga i boken i övrigt, kan tilläggas) och för dem som inte hedrar sin mor eller far. En man samlar ved på sabbaten och reflexmässigt bestämmer Gud att han ska stenas ihjäl. Han kräver absolut undergivenhet från sitt folk i allt från sexualmoral till hur de ska klippa skägget, och hotar dem som inte lyder de totalitära diktaten med att de ska mördas, förslavas, drabbas av sjukdomar och tvingas äta upp sina egna barn. Men än grymmare är Gud mot andra folk - han beordrar Moses att förinta alla folkslag som står i vägen för deras vandring. De förbjuds att sluta avtal med eller bo i fred med andra folk, de ska i stället slakta dem, inklusive kvinnor och barn - även om främmande kvinnor först kan våldtas. Gud, världshistoriens förste etniske rensare, förkunnar kort och skoningslöst om folken han inte tycker om: "jag skall utrota dem".

Det nya testamentet har mindre explicita våldsskildringar, men här dyker en annan och än värre grymhet upp. Jesus hotar alla som inte följer honom i den rätta tron med att de ska torteras för evigt i helvetet. Hans så kallade moral som den uttrycks i Bergspredikan går ut på att man ska älska sina fiender, och bedja för sina förföljare, man ska vända andra kinden till och ge bort både sin mantel och sin skjorta till banditer. Det kan tyckas som motsatsen mot gamla testamentet, men bygger på samma värderingar. Jesus förklarar att alla människor är onda, och därför måste de uppoffra både sina saker och sina värderingar i stället för att handla i eget intresse. Det är egentligen en kontrollstrategi. Människan ska inte tänka själv, inte döma, inte värdera, inte fundera över morgondagen. Vad blir det av sådana människor? Givetvis lydiga undersåtar som accepterar alla diktat och ger bort allt de har till Herren/överheten. Mycket riktigt förklarar Jesus att rika, mätta och lyckliga människor ska straffas för att de har skapat en god tillvaro för sig själva.

Trots att Bibeln är väldigt lång finns det inte ett enda seriöst argument för att Gud alls skulle existera. Men man inser i alla fall att det skulle vara en riktigt obehaglig typ om han fanns, och att man verkligen inte borde lyda honom i så fall. Det är inte konstigt att inkvisitatorer, sektledare och tyranner i alla tider har inspirerats av Bibeln. Den legitimerar våld och till och med massmord om det ligger i Guds intresse. Och eftersom Gud av lätt insedda skäl sällan påpekar vems sida han står på kan Bibeln utnyttjas av alla. Kristendomen blir dessutom ett utmärkt kontrollredskap. Målet är att individen ska uppoffra sin vilja, sina begär och sin egendom och leva för religionen. Om man inte gör det torteras man för evigt, och eftersom vi är onda från början och även tankar kan vara brottsliga och Gud kan allt, inklusive läsa tankar, skapar man en psykologiskt terror av skuldkänslor och ångest hos alla som tar tron på allvar.

Publicerad i tidskriften M2 sommar-1999