Startsida
 Manifest
 Upplysningstänkare
 Artiklar
 Recensioner
 Pro Sensu Communi
 Länkar
 Vilka är vi?Välkommen!

Heureka är ett forum för upplysningsfilosofi - de idéer som betonar människans förnuft och rätt att existera för sin egen skull. Det var dessa idéer som med början på 1700-talet sprängde de bojor kyrka och tradition fjättrat människan med under större delen av sin historia.
 
Upplysningens idéer innebar att människan satte sig själv i centrum och kunde göra allt mer avancerade upptäckter och uppfinningar. Att människan behärskar luften, vattnet - kommunicerar genom telefoner och datorer, kan äta bra och billig mat och har tid att ägna sig åt nöjen och rekreation, är tack vare upplysningens idéer och att de har tagit sig konkret form i genombrottet för industrialismen och de liberala och demokratiska idéerna.
 
Med hjälp av moderna och historiska gestalter vill Heureka ge upplysningsidéer det glödande försvar de förtjänar, och tar strid mot religion, new age, konservatism, socialism, miljöfundamentalism och andra som inte vill att människan och vårt förnuft ska få frihet. Här kan du förvänta dig vassa argument mot "ljusets fiender", som skalden Kellgren benämde upplysningens fiender!